Các cặp từ trùng điệp thú vị

Các cặp từ trùng điệp thú vị

Những cặp từ trùng điệp có điểm chung ở sự lặp đi lặp lại một hoặc nhiều từ nhằm tạo ra một nghĩa mới, hoặc nhấn mạnh về nghĩa so với một từ gốc. Dưới đây là sáu cụm từ giúp bạn có thể diễn đạt sinh động hơn.

xem thêm :  http://ruthamcau24.com/r714/Nhung-cau-van-dung-ngu-phap.html
 

On and on (adv: without pausing or stopping, usually with go : tiếp diễn, liên tục.  Ví dụ: The noise just went on and on. (Tiếng ồn cứ thế tiếp diễn)

On and on (adv) - without pausing or stopping, usually with go : tiếp diễn, liên tục.

- Ví dụ: The noise just went on and on. (Tiếng ồn cứ thế tiếp diễn)

Again and again (adv): repeatedly  lặp đi lặp lại. Ví dụ: I've told you again and again to stop swearing in front of the children, but you take no notice (Em đã nói đi nói lại với anh là không được chửi thề trước mặt bọn trẻ nhưng anh không chú ý gì cả).

Again and again (adv) - repeatedly: lặp đi lặp lại.

- Ví dụ: I've told you again and again to stop swearing in front of the children, but you take no notice (Em đã nói đi nói lại với anh là không được chửi thề trước mặt bọn trẻ nhưng anh không chú ý gì cả).

Round and round: moving in circles or spinning, usually with go: đi lòng vòng Ví dụ: We're not making any progress by arguing like this. We're just going round and round in circles. My head's beginning to go round and round. (Chúng ta sẽ không có tiến triển gì nếu cứ tranh cãi như thế này. Chúng ta cứ đang luẩn quẩn; đầu tôi cũng bắt đầu xoay mòng mòng rồi).

Round and round (adv) - moving in circles or spinning, usually with go: đi lòng vòng

- Ví dụ: We're not making any progress by arguing like this. We're just going round and round in circles. My head's beginning to go round and round. (Chúng ta sẽ không có tiến triển gì nếu cứ tranh cãi như thế này. Chúng ta cứ đang luẩn quẩn. Đầu tôi cũng bắt đầu xoay mòng mòng rồi).

Tin liên quan

ĐĂNG NHẬP ĐỂ POST BÀI

TIN TỨC NỔI BẬT

Len dau trang